Фабрика

Фабриката е изградена септември 2015 г. в с. Сенокос, община Балчик, област Добрич. Разположена е на площ от 16 000 кв.м. Общата полезна площ на обекта е 9 800 кв.м. Близостта до пристанища Балчик и Варна увеличава и улеснява възможностите за транспортиране на продукцията.

Фабриката е оборудвана с модерни линии, с вградена електроника за управление. Изградена е с възможност за използване на пара, произведена от котел, изгарящ слама, както и фотоволтаична инсталация за производството на електрически ток. Иновативното е, че предприятието е енергийно ефективно и самостоятелно, оползотворяващо една относително евтина суровина, каквато е сламата, доставяща пара за работа на основните производствени линии, както и ел. енергия от слънцето за захранването на хладилните камери.

За подсигуряване на част от необходимата енергия е изградена фотоволтаична система с мощност 110 kw, на покрива на склада за съхранение на готова продукция, който е с подходяща позиция спрямо слънцето.

Чрез използването на енергия от биомаса и слънчева енергия за задоволяване на енергийните нужди на предприятието се постига и опазване на околната среда.