Представяне

Агропакт ЕООД гр.Добрич е дружество, регистрирано през 2007 г., което непрекъснато се обновява, разраства и се стреми да диверсифицира дейностите си. За целта, от септември 2015г. изгради ново, модерно и високотехнологично предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на плодови и зеленчукови консерви.

Фабриката е изградена в с. Сенокос, община Балчик, област Добрич. Близостта до пристанища Балчик и Варна увеличава и улеснява възможностите за транспортиране на продукцията. Разположена е на площ от 16 000 кв.м., в които се включват производствена база, складови площи, автономна пречиствателна станция, фотоволтаичен парк, помещения за персонала и др. С цел да се увеличи срока на съхранение на плодовете и зеленчуците е създадено и хладилно помещение с голям капацитет. Общата полезна площ на обекта е 9 800 кв.м. Чрез използването на енергия от биомаса и слънчева енергия за задоволяване на енергийните нужди на предприятието се постига и опазване на околната среда.

Осъществяването на строг входящ контрол на суровините, опаковките и готовата продукция гарантират постоянно високо качество на произвежданата продукция. Технологията е съобразена с изискванията на добрите хигиенни и производствени практики, изискванията на ЕС и системата НАССР. Фирменото производство е сертифицирано по IFS.

Агропакт ЕООД разполага със собствена земя за отглеждане на плодове и зеленчуци. Също така има сключени договори със земеделски производители от региона, които произвеждат плодове и зеленчуци специално за предприятието.

Фабриката разполага с оборудвана физико-химична лаборатория, което позволява първичен контрол в рамките на предприятието от една страна, и от друга дава възможност да се осъществи контрол на производство по различни рецептури, за да се получи продукт по желание и спецификация на клиента, включително производство с марка на клиента. Получените сертификати са гарант за всекидневното следене на производствения процес и качеството на готовите продукти.

Предприятието има производствени възможности за не по-малко от 7 млн. консерви годишно, с перспектива за увеличение. Оборудвано е с модерни и утвърдени машини за производство на качествени, безопасни и вкусни продукти. Управлението на автоклавите е с електроника, даващо възможност режимите на стерилизация да се съхраняват в паметта до 2 години. Освен това фабриката разполага с DATA LOGER за допълнителен контрол на процесите в опаковките по време на термичната обработка, проследяващи температурата и налягането. Линията за етикетиране е съставена от машина за проверка на вакуума на готовата продукция, рентген за проверка на чужди частици, машина за етикетиране и за групова опаковка с термосвиваемо фолио.

Агропакт ЕООД гр. Добрич може да произвежда цялата гама от плодови и зеленчукови консерви и готови ястия. Наличните технологии дават възможност и за производство на разнообразни продукти по заявка на клиента. Предприятието може да произвежда биопродукция с предоставена от клиента суровина и по негова рецепта и режими.

В производството на Агропакт ЕООД не се използват консерванти, стабилизатори, оцветители или емулгатори. Предлаганите продукти са напълно натурални и с отлично качество.