Сертификати

В Агропакт ЕООД изпълняваме производствените дейности в синхрон с най-високите стандарти за качество, хигиена, чистота и безопасност на продуктите.

Осъществяването на строг входящ контрол на суровините, опаковките и готовата продукция гарантират постоянно високо качество на произвежданата продукция. Технологията е съобразена с изискванията на добрите хигиенни и производствени практики, изискванията на ЕС и системата НАССР. Фирменото производство е сертифицирано по IFS. Така ние засвидетелстваме нашата ангажираност за производството на безопасни храни и фокусиране към изискванията на клиентите.

Фабриката разполага с оборудвана физико-химична лаборатория, което позволява първичен контрол в рамките на предприятието от една страна, и от друга дава възможност да се осъществи контрол на производство по различни рецептури, за да се получи продукт по желание и спецификация на клиента, включително производство с марка на клиента. Получените сертификати са гарант за всекидневното следене на производствения процес и качеството на готовите продукти.

Сертификати